Program høst 2023

Mandag 2. oktober kl. 18.00 – 20.00. Workshop «Dancing the Horoscope» med Daniele Reistad

Vi er så heldige at vi får besøk av astrolog og eurytmist Daniele Reistad fra Haugesund, og hun kommer med sin workshop «Dancing the Horoscope».
På denne kvelden skal vi danse planeter og stjernetegn, både som ringdanser og som individuelle øvelser. Eurytmi er en myk bevegelsesform som knytter an til de greske mysteriene og tempeldansene i gamle Hellas. I eurytmien finnes bevegelser for alle dyrekretstegn og de syv klassiske planetene. Hver av dem har en tilhørende konsonant eller vokal som sin egen stemme.

Når vi danser, bruker vi vår kinestetiske intelligens og finner tilbake til kroppens egen visdom. Du vil kjenne hvordan energiene strømmer gjennom deg.

Vi varmer opp med planetdansene for Mars, Venus og Merkur. Så lærer vi de grunnleggende bevegelsene for stjernetegn og planeter. Disse passer det godt å inkludere i din daglige meditasjonspraksis. Vi avslutter med en individuell bevegelses-meditasjon som harmoniser din personlige Sol, Måne og Ascendent.

Ta med lette sko og klær som du kan bevege deg i. 

Sted: Trudvangveien 25. på Majorstua. Pris kr 150,- for medlemmer og 250,- for ikke medlemmer.

 

 

Mandag 23. oktober kl. 18.00 – 21.00. Webinar om retrograde planeter med Sol W. Jonassen.

 

Tirsdag 7. november kl. 18.00 – 20.00 Nodene Vær/Vekt med Kristin Egeland
Trudvangveien 25. på Majorstua. Pris kr 150,- for medlemmer og 250,- for ikke medlemmer. Det er mulig for de som ønsker å delta online for samme pris.

 

Mandag 20. november kl. 18.00 – 20.00. Webinar om dvergplanetene Haumea og Makemake med Katharina Westblikk

Mandag 4. desember 18.00 – 21.00. Julebord

Nyhetsbrev

For de som ikke er medlemmer så er det mulighet for å sette seg på en mailliste slik at dere får mail ved utsendelse av Nyhetsbrev.   Kontakt medlem@astrologiskforening.no dersom du vil motta nyhetsbrev.

Historikk september 22 til mai 23:

Siste medlemsmøte våren 2023 var 30 mai: Denne kvelden hadde vi Astrodrama igjen på programmet! Etterpå gikk vi ut og hadde en sommeravslutning  med middag. 

Gisle Henden holdt foredrag i foreningen 18 april 2023 med sitt interessante foredrag om Pluto.  Dette foredraget er tilgjengelig i en gruppe på Facebook for medlemmer for kr 150,- og ikke-medlemmer for kr 250,- . Foredraget er tilgjengelig frem til 16. mai 2023. Send en mail til medlem@astrologiskforening.no og meld din interesse. 

Gisle grunnla Astrologiskolen Herkules i 2002 og Herkules Kabbala skole i 2015. Han har praksis som astrolog fra 1988, og satt ni år i styret for Norsk Astrologisk Forening. Han hadde ansvaret for astrologiundervisningen ved Folkeuniversitetet i syv år. Gisle er utdannet astrolog fra tre forskjellige skoler.
Det er vel verdt å høre på han! 

***

Dag Vinjar Frantzen besøkte oss 7. mars 2023. Han hadde mye spennende å fortelle både om Fiskenes tegn og mye mer!  Takk for en fin og opplysende kveld Dag Vinjar.

***

Theresa Tolmie-Mcgrane holdt foredrag 7. februar 2023.  Theresa kom med sin sterke, fine energi og smittende later.  Hun tolket noen horoskop før hun holdt sitt spennende foredrag.  Det ble mye nytt og interessant om nodeknutene. Denne gangen overførte vi foredraget live – for første gang. Opptak er fremdeles mulig å se. Ta kontakt med medlem@astrologisk-forening dersom du vil se det.  Det anbefales!  Her har Theresa mottatt blomster av leder i Astrologisk Forening Kjersti Beate Andersen. 

***

Tirsdag 10. januar hadde vi astrodrama ved Kjersti Beate Andersen. Slik beskriver en deltaker hvordan han opplevde denne kvelden: Min opplevelse av Astro drama på Norsk Astrologisk Forening er at:
Det viste meg hvor lett mitt tema ble vist frem i Astro drama. Dette var morsomt underholdende og lett å gjøre. Og jeg lærte dette fort. Det var veldig lærerikt for meg samtidig som det gikk dypt for meg. Det var morsomt å spille andres horoskop. Spennende og nytt 🌞

***

Julebord ble avholdt for Norsk Astrologisk Forening sine medlemmer Tirsdag 6. desember kl. 18.00 på Asylet.  🎅🏻❤️🎄 

***

Mandag 7. november kl. 19.00 kom astrolog Andrew Bevan til oss!

Det ble en flott kveld! Andrew fortalte om erfaringene som er blitt gjort gjennom 40 år som profesjonell astrolog; om fagets tilstand. Det ble mye om fødselsdiagrammer, øyeblikkshoroskopet, alderspunktet, planetenes kategoriseringer, aspekter, planetariske timer og mye mer.
 
***

Mandag 10. oktober 2022 hadde Kjersti Hemma tolkning av levende modell. Det var en meget spennende kveld. Kjersti var dyktig, og modellen var kjempefornøyd.

***

Vi var så heldig å få besøk fra Sol W. Jonassen fra Bergen søndag 4. september 2022!  Sol er en evolusjonær astrolog som viste hvor viktig det er å forstå nodeaksen i en tolkning. Gjennom små mini-tolkninger viste hun de viktigste prinsippene i å forstå nodeaksen. Det var mulighet for å en minitolkning av Sol for enkelte i salen.

Ny bok fra Roar Krogshus

Mysteriet livet og karma av Roar Krogshus utgitt 2021.
I denne halvbiografiske boken setter jeg mine spirituelle og synkrone opplevelser i sammenheng med mine uforklarlige reaksjoner på forhold i Roald Amundsens liv.


Før mitt motvillige møte med astrologien på 90-tallet var jeg svært opptatt av bøker om beretninger inn i døden og om livet mellom livene. Det var personlige beretninger under hypnose som viste at sjelen planla sitt neste liv, basert på den innsikten sjelen fikk om sine tidligere livserfaringer, og som ble vist i revy etter døden.


Da også astrologien legger til grunn at vi lever flere liv, og at sjelen planlegger neste inkarnasjon, avslører jeg i boken den karmiske tolkning av temaene mine, både i mitt forrige og dette livet og sammenligner det med Amundsens liv og personlighet. Basert på mitt fødselshoroskop.

I astrologiboken «The Twelve Houses» skriver forfatteren Howard Sasportas at fødselshoroskopet avslører den livsplanen personen har valgt: «Med hver ny inkarnasjon medbringer vi erfaringshøsten fra tidligere liv og latente evner, som venter på å bli utviklet….Sjelen velger et bestemt tidspunkt å bli født på, fordi det astrologiske mønsteret passer til de erfaringene som det er bruk for i det nåværende livet.»

Da forstår jeg bedre at fødselen ofte ikke kan vente, men skjer i drosjer, på ferger eller i rundkjøringer. En «forsinket» fødsel vil jo gi feil fødselshoroskop (informasjon) om personens valgte livsplan.

For astrologer kan det jo være interessant at i boken avslører jeg smertelige erfaringer som stemmer ordrett med astrologibøkers tolkninger av hva sjelen min har planlagt å erfare i dette livet. Det er alltid nyttig å få bekreftelser på at astrologien stemmer, selv om det ikke er så behagelig. For meg er livets tilfeldigheter fortsatt et stort mysterium.

Boken kan kjøpes i bokhandelen eller Vipps meg kr. 399.- til 710764 og send meg din postadresse og du får den sendt hjem.
Epost: roar@krogshus.no, mobil 95 92 77 88.