Om oss

Norsk Astrologisk Forening er en forening av mennesker som har interesse og lidenskap for astrologiens fag. Her finner du praktiserende astrologer og andre dedikerte. Formålet er å øke forståelsen og interessen for astrologi i Norge. I dette inngår å fremme en seriøs holdning til faget, og medvirke til at foreningens etiske retningslinjer overholdes. Foreningen ble stiftet av en astrologisk studiegruppe ved Universitetet i Oslo i 1979, og organiserte sitt første offentlige møte i 1980.

Oppstartsdato: 24. januar 1980 kl. 18.00, Oslo. 
Se foreningens horoskop her

Foreningens virksomhet inkluderer å arrangere kurs og foredrag for nybegynnere og viderekomne, samt utgivelse av magasinet Astrologisk Forum. 

BLI MEDLEM HER

 

Kontakt 

Leder:                      kontakt@astrologiskforening.no 
Medlemskontakt:  medlem@astrologiskforening.no 
Redaktør:                forum@astrologiskforening.no

Org.nr. 983228453
Konto nr. 0530.30.45408
Vipps: #500952