Om oss

Norsk Astrologisk Forening er for astrologer og astrologiinteresserte. Formålet er å øke forståelsen og interessen for astrologi i Norge. I dette inngår å fremme en seriøs holdning til faget, og medvirke til at foreningens etiske retningslinjer overholdes. Foreningen ble stiftet av en astrologisk studiegruppe ved Universitetet i Oslo i 1979, og organiserte sitt første offentlige møte i 1980.

Oppstartsdato: 24. januar 1980 kl. 18.00, Oslo. 
Se foreningens horoskop her

Foreningens virksomhet inkluderer å kunne arrangere kurs og foredrag for nybegynnere og viderekomne, samt utgivelse av kvartalstidsskriftet Astrologisk Forum.

Se foreningens vedtekter her

Se foreningens sittende styre her

Se årsberetninger og referat fra årsmøter her.


Ta kontakt med oss 
Helst på Facebook!
Leder: kontakt@astrologiskforening.no 
Medlemskontakt: medlem@astrologiskforening.no 
Redaktør: forum@astrologiskforening.no

Norsk Astrologisk Forening 
Harald Hårfagres gt. 5H 
0363 OSLO

Org.nr. 983228453
Kontonr. 0530.30.45408

Medlemskap

Informasjon om medlemskap finner du på vår medlemsside.

Del dette: