Styret 2022

Leder: Monica Fredriksen

Nestleder: Daniele U. Reistad

Medlemsansvarlig: Astrid Margrethe Fridtun (medlem@astrologiskforening.no)

Kasserer: Roar Krogshus

Redaktør: Kjersti Hemma (forum@astrologiskforening.no)

Styremedlem: Katharina Westblikk, Randi Bjærum

Valgkomité: Hilde Tandberg Diesen (leder), Tordis Friis og Marija Rakovic

Du kan kontakte disse astrologene ved hjelp av guiden vår her