Styret 2021

Leder: Jardar Lunde

Nestleder: Gro Merete Rue

Medlemsansvarlig: Elisabeth Ines Johansen (medlem@astrologiskforening.no)

Kasserer: Oddveig Brekken

Ungdomskoordinator: Narayan Stian Wulff

Redaktør: Kjersti Hemma (forum@astrologiskforening.no)

Styremedlem: Randi Bjærum

Varamedlem: Katharina Westblikk, Atle Skretting og Gro Elisabeth Johnsen

Valgkomité: Hege Haaland, Marija Rakovic og Hilde Tandberg Diesen

Du kan kontakte disse astrologene ved hjelp av guiden vår her