Styret 2024

Leder: Kjersti Beate Andersen

Nestleder: Daniele U. Reistad

Medlemsansvarlig: Inghild Brede (medlem@astrologiskforening.no)

Webansvarlig: Heidi Kilen

Kasserer kontakt: Inger Murphy

Redaktør: Kjersti Hemma (forum@astrologiskforening.no)

Styremedlem: Katharina Westblikk, Randi Bjærum

Varamedlem: Astrid Margrethe Fridtun, Katharina Westerblikk, Randi Bjærum, Hilde Tandberg Diesen

Valgkomité: Hilde Tandberg Diesen (leder), Tordis Friis og Marija Rakovic

Du kan kontakte disse astrologene ved hjelp av guiden vår her