Nyhetsbrev

For de som ikke er medlemmer så er det mulighet for å sette seg på en mailliste slik at dere får mail ved utsendelse av Nyhetsbrev.  Kontakt medlem@astrologiskforening.no dersom du vil motta nyhetsbrev.