Hvordan bli astrolog?

Astrolog er ikke en såkalt beskyttet tittel i Norge. Det betyr at alle kan kalle seg astrolog, uansett om man har diplom fra en astrologisk utdannelse eller ikke. Norsk Astrologisk Forening anbefaler at man gjennomgår en astrologisk utdannelse hvis man tenker på å bli astrolog. Astrologi er et omfattende fagområde som krever mye kunnskaper og innsikt, og dette vil det for de fleste være best å skaffe seg gjennom en form for astrologisk utdannelse, enten online eller fysisk.

Det finnes mange muligheter for kortere eller lengre astrologiske utdannelser. 

Hvis du gjennom et kurs og finner ut at astrologi er noe som du ønsker å satse på, kan du eventuelt følge opp med å gå mer i dybden i en lengre utdannelse. Det finnes 1- og 2-årige kurs både i Norge og i utlandet. De fleste er basert på helgekurs, som du kan ta ved siden av vanlig jobb. Både i England og i USA finner du nå astrologi på enkelte universiteter. Det finnes også en rekke forskjellige korrespondansekurs som er gode. Linkene nedenfor gir en oversikt over noen få av de mest kjente astrologiske utdannelsene, men mange flere astrologiske kurs og skoler finnes, særlig online og i utlandet.

Astrologiutdannelse i Norge

Astrologiskolen Herkules
En to-årig astrologiutdannelse i astrologi basert på helgekurs.

Den Nordiske Astrologiskolen
En to-årig astrologiutdannelse i astrologi basert på helgekurs.

Astrologiutdannelse i utlandet 

Raising Vibrations Astrology School 
Skolen tilbyr online utdanning i evolusjonær astrologi. 

The Faculty of Astrological Studies
Skolen har onlinekurs, kurs i London og sommerkurs i Oxford.

Kepler College of Astrological Arts and Sciences
Tilbyr onlinekurs og utdanning med ukesamlinger.

London School of Astrology
Klasseundervisning, onlinekurs og seminarer.