Velkommen til Norsk Astrologisk Forenings hjemmeside

Norsk Astrologisk Forening er en organisasjon for astrologer og astrologinteresserte. Formålet vårt  er å øke forståelsen og interessen for astrologi i Norge. I dette inngår å fremme en seriøs holdning til faget, og medvirke til at foreningens etiske retningslinjer overholdes. Foreningen ble stiftet av en astrologisk studiegruppe ved Universitetet i Oslo i 1979, og organiserte sitt første offentlige møte i 1980.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

annonsere