Foredrag høsten 2020

  1. 2. September – Hege Haaland
  2. 6. Oktober – Turid Viik
  3. 3. November – Gro Elisabeth Johnsen
  4. 1. Desember – Jardar Lunde

September foredraget ble forsinket, og blir derfor ikke med i neste nr. av FORUM. Beklager!

Husk! Foredraget med Hege Haaland onsdag. 2. eptember kl. 19 -21

Foredraget holdes på Asylet ( 1 etg. helt nederst til høyre)
Grønlandsleiret 28, Oslo.

medl. Kr 100,- / ikke medl. kr 150,-

velkommen!