Innkalling til årsmøte 2015

Onsdag 16. juni 2015

Kl.19.00

Hotell Bondeheimen, Storstua 2.etg

Rosenkrantzgt. 8, 0159 OSLO

 

Styret i Norsk Astrologisk Forening inviterer herved alle foreningens medlemmer til årsmøte 2015.

Medlemmer som ønsker å delta via internett må melde seg på ved å sende en e-post til kontakt@astrologiskforening.no innen tirsdag 9.juni 2015. Inntil 20 medlemmer kan delta via internett.

1. Åpning av møtet ved styreleder Anny Rønning.

2. Oppnevning av møteleder, referent og underskrivere for årsmøteprotokoll.

3. Godkjenning av innkalling og agenda.

4. Årsberetning 2014.

5. Valg av nytt styre og valgkomitè

6. Innkomne saker.

7. Økonomi

8. Eventuelt

9.Signering av årsmøteprotokoll.

Styret.