Lokale Aktiviteter

Har dere en astrologisk gruppe eller faste lokale aktiviteter (arrangement, kollokvier e.l.) relatert til astrologi der du bor? Da vil vi gjerne ha det med på våre sider!

Lokale grupper og aktiviteter kan meldes inn til oss på epost kontakt@astrologiskforening.no.

Del dette: