INNKALLING ÅRSMØTE 2018

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 6.2.18 kl. 17.00. UNITYSENTERET, MØLLERGATA 23, 0179 OSLO.

Styret inviterer alle klubbens medlemmer til årsmøte 2018. Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende senest 15.1.18 PR. Post til NAF, Bachesvei 49, 3413 Lier eller, kontakt@astrologiskforening.no

Agenda

1. Åpning ved styreleder Tone Pharo Toft.

2. Oppnevnelse av møteleder, referent og 2 underskrivere.

3. Godkjenning av innkalling og agenda.

4. Årsberetning og budsjett 2018 ved leder Tone Pharo Toft.

5. Årsregnskap 2017 ved kasserer Anne Kari Anderdal.

6. Valg av nytt styre for 2018 ved valgkomiteen.

7. innkomne saker. Signering av årsmøte protokoll.

 

I henhold til vedtektene paragraf 11, har alle medlemmer som er over 15 år og som har betalt kontingent for inneværende år stemmerett. Det er i følge samme paragraf ikke mulig å stemme PR. fullmakt.

Til nyvalg: Nytt styre – leder trer tilbake, mens resten av styret gjerne gjenvelges.

VELKOMMEN!.

FacebookShare