INNKALLING ÅRSMØTE 2017

 

Alle medlemer i Norsk Astrologisk Forening vert invitert til årsmøte

    Tysdag 7.februar kl 17.00

Årsmøte vert helde på Unity senteret, Møllergt 23, v/Youngstorget i Oslo.

Saker som skal behandlast må vera styret i hende seinast 15.01.17

Vedlagt finn du lenke til innkalling til årsmøte, budsjettforslag for 2017, reknskap og balanse pr 31.10.16 , samt valgkomiteens innstilling.

Innkalling årsmøte 2017

Forslag budsjett 2017

Resultat 31.10.16

Balanse pr 31.10.16

Valgkomiteens innstilling

 

VELKOMEN !

Share