Norsk Astrologisk Forening

vi i Norsk Astrologisk Forening har sommerferie frem til første tirsdagen i september.

Vi pleier og ha en avslutning før sommeren.

Vi ønsker alle velkommen til en hyggelig prat og sosialt samvær, tirsdag   5. Juni kl. 17.00.

Vi møtes på Olivia, Østbanehallen, jernbanetorget 1.

Alle er hjertelig velkomne!.

Mvh

Norsk Astrologisk Forening

 

FacebookShare

3. April Tolkning ved Giuliano Zorza

Norsk Astrologisk Forening ønsker oss velkommen til tolkningskveld på Unity Senter. Denne kvelden vil vi få besøk av en frivillig, som har gitt oss tillatelse til og åpne opp hans fødselshimmel så vi alle kan se.
Astrolog Giuliano vil veilede tolkningen, men det er fritt fram for alle som deltar til å annonsere sine innsikter om fødselskartet.

Å bruke fødselskart er en effektiv måte å bli bedre kjent med astrologien på, fordi det gir et fullstendig eksempel på alle sammenhengene som foregår. Isteden for å lære om energiene hver for seg for så og kombinere dem, får vi det fullendte astrologiske bildet som vi så kan dele opp som vi ønsker, og forstå aspektene av.

Hvis dette resonnerer med deg, anbefaler jeg å investere din tid i denne kvelden. Hvis det er noe du ikke forstår vil vi personlig invitere deg til mer klarhet sammen med oss.

Inngang m/medlemskap: 50
Inngang u/medlemskap: 100
Romnummer: 308

Håper å se deg.
Takk.

FacebookShare

Innkalling årsmøte 2015

Årsmøtet 2016 finner sted mandag 15. februar 2016 kl 18.00 på Unity senter, Møllergata 23, 0179 Oslo (v/Youngstorget). Lenker til innkalling til årsmøtet 2016, årsrapport 2015, budsjett 2016, samt valgkomiteens innstilling finnes nedenfor.

Innkalling til årsmøtet 2016
Årsrapport 2015
Budsjett 2016
Valgkomiteens innstilling

Det er kommet inn to saker til behandling på årsmøtet: Innkomne saker til Årsmøtet 2016.

 

FacebookShare

Endringer i styret desember 2015

På det ekstraordinære årsmøtet i oktober 2015, kunngjorde styreleder og redaktør Anny Rønning at hun ønsket å trekke seg fra sine styreverv i foreningen, gjeldende fra og med 1. desember 2015.

Det ble derfor vedtatt på nevnte møte at nestleder Norun Sanderson skal fungere som konstituert leder frem til det ordinære årsmøtet som vil avholdes i februar 2016, samt at Gro Elisabeth Johnsen overtar som redaktør for Astrologisk Forum og selv vil stå for layout av bladet.

Vi vil her benytte anledningen til å rette en stor takk til Anny Rønning for den formidable innsatsen hun har gjort som leder av Norsk Astrologisk Forening siden 2013 og som redaktør av Astrologisk Forum siden mars 2014.

FacebookShare

Ekstraordinært årsmøte 29. oktober 2015

Ekstraordinært årsmøte vil finne sted: Torsdag 29.oktober 2015, kl 18.00 på Hotell Bondeheimen, Storestova 2. etg., Rosenkrantzgt. 8, 0159 Oslo.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte med tilhørende vedlegg er sendt foreningens medlemmer pr e-post. De av medlemmene som ikke har oppgitt e-postadresse vil motta innkalling med vedlegg pr post.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte 29. oktober.

Vedlegg 1 – Årsregnskap 2014 og Budsjett 2015.

Vedlegg 2 – Liste for forslag til kandidater til styret for 2016.

FacebookShare