Foredrag 6. mars – Saturn

Astrolog Hege Haaland holder et foredrag om:
– SATURN –

Unity; Møllerg.23.
7. mars kl. 19.00 – 21.00.
rom – se tavle i 1. etg.

Inngang kr 50,-medl./ ikke medl. kr 100,-

Velkommen!

Share

INNKALLING ÅRSMØTE 2018

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 6.2.18 kl. 17.00. UNITYSENTERET, MØLLERGATA 23, 0179 OSLO.

Styret inviterer alle klubbens medlemmer til årsmøte 2018. Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende senest 15.1.18 PR. Post til NAF, Bachesvei 49, 3413 Lier eller, kontakt@astrologiskforening.no

Agenda

1. Åpning ved styreleder Tone Pharo Toft.

2. Oppnevnelse av møteleder, referent og 2 underskrivere.

3. Godkjenning av innkalling og agenda.

4. Årsberetning og budsjett 2018 ved leder Tone Pharo Toft.

5. Årsregnskap 2017 ved kasserer Anne Kari Anderdal.

6. Valg av nytt styre for 2018 ved valgkomiteen.

7. innkomne saker. Signering av årsmøte protokoll.

 

I henhold til vedtektene paragraf 11, har alle medlemmer som er over 15 år og som har betalt kontingent for inneværende år stemmerett. Det er i følge samme paragraf ikke mulig å stemme PR. fullmakt.

Til nyvalg: Nytt styre – leder trer tilbake, mens resten av styret gjerne gjenvelges.

VELKOMMEN!.

Share

Nære møter

Nære møter av det astrologiske slaget.

I Astrologisk Forum blad 3-2016 kan vi lese om Nære møter av det astrologiske slaget av Steven Forrest. Det er  henta frå Astrologisk Forum 3-2016 og er oversett av Kjersti Hemma

Nære møter

 

Share

TIL ET GODT FORMÅL !

Astrologisk forening har alltid hatt en god økonomi, men ressursene er tappet gjennom en vanskelig periode. For å bidra til driften og den positive utviklingen som er i gang, donerer jeg 400 kroner og utfordrer herved andre æresmedlemmer til å gjøre det samme.

Hilsen Atle Skretting

Share

Lederen til Astrologisk Forum 2/2016

Kjære lesere,

Lyset  har kommet for å bli en stund og det betyr glede for mange.

Siden februar har jeg vært styreleder i foreningen; heldigvis med en bunt dyktige styremedlemmer. Økonomien i klubben så heller mørk ut ved overdragelsen, men vi begynner å få orden på tingene som gir et lys om håp for  et bestående medlemsblad.

Junifullmånen; full bare noen timer før solen gikk in i krepsens tegn viser mange harde aspekter dette året. Opposisjoner, men også et stort kvadrat.

Saturn og Neptun dannet sitt andre kvadrat i Skytte / Fisk i juni. 2 voldsomme krefter som ikke kan være mer motsigende og som nå står i stor spenning. Spenning mellom det materielle og sjelelige.  Det begrensende og det grenseløse. Temaet følger oss siden slutten av 2015.

Et grunnleggende ubehag og  en mistenksomhet mot det etablerte brer seg blant folk.

Det brenner i verden Et mønster på dette kan være den innbitte amerikanske valgkampen mellom maktbegjær og troverdighet. Om så det gjelder USA, Brexit, Erdogan i Tyrkia eller Merkel i Tyskland.

Et høydepunkt for forsommeren for min del var en workshop i forutsigbarhet etter klassisk astrologi i la Maison Verte i Roujan i Syd Frankrike.  Der var deltakere fra England, Skotland, Belgia, Japan, Argentina, Sveits, Italia og Norge da. Veldig mange med interesse for personlig  og fredelig mundan utvikling.

Jeg ønsker dere alle en bevisst god sommer.

 Tone Pharo Toft

Share