Blogg

Norsk Astrologisk Forening

vi i Norsk Astrologisk Forening har sommerferie frem til første tirsdagen i september.

Vi pleier og ha en avslutning før sommeren.

Vi ønsker alle velkommen til en hyggelig prat og sosialt samvær, tirsdag   5. Juni kl. 17.00.

Vi møtes på Olivia, Østbanehallen, jernbanetorget 1.

Alle er hjertelig velkomne!.

Mvh

Norsk Astrologisk Forening

 

FacebookShare

3. April Tolkning ved Giuliano Zorza

Norsk Astrologisk Forening ønsker oss velkommen til tolkningskveld på Unity Senter. Denne kvelden vil vi få besøk av en frivillig, som har gitt oss tillatelse til og åpne opp hans fødselshimmel så vi alle kan se.
Astrolog Giuliano vil veilede tolkningen, men det er fritt fram for alle som deltar til å annonsere sine innsikter om fødselskartet.

Å bruke fødselskart er en effektiv måte å bli bedre kjent med astrologien på, fordi det gir et fullstendig eksempel på alle sammenhengene som foregår. Isteden for å lære om energiene hver for seg for så og kombinere dem, får vi det fullendte astrologiske bildet som vi så kan dele opp som vi ønsker, og forstå aspektene av.

Hvis dette resonnerer med deg, anbefaler jeg å investere din tid i denne kvelden. Hvis det er noe du ikke forstår vil vi personlig invitere deg til mer klarhet sammen med oss.

Inngang m/medlemskap: 50
Inngang u/medlemskap: 100
Romnummer: 308

Håper å se deg.
Takk.

FacebookShare

INNKALLING ÅRSMØTE 2018

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 6.2.18 kl. 17.00. UNITYSENTERET, MØLLERGATA 23, 0179 OSLO.

Styret inviterer alle klubbens medlemmer til årsmøte 2018. Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende senest 15.1.18 PR. Post til NAF, Bachesvei 49, 3413 Lier eller, kontakt@astrologiskforening.no

Agenda

1. Åpning ved styreleder Tone Pharo Toft.

2. Oppnevnelse av møteleder, referent og 2 underskrivere.

3. Godkjenning av innkalling og agenda.

4. Årsberetning og budsjett 2018 ved leder Tone Pharo Toft.

5. Årsregnskap 2017 ved kasserer Anne Kari Anderdal.

6. Valg av nytt styre for 2018 ved valgkomiteen.

7. innkomne saker. Signering av årsmøte protokoll.

 

I henhold til vedtektene paragraf 11, har alle medlemmer som er over 15 år og som har betalt kontingent for inneværende år stemmerett. Det er i følge samme paragraf ikke mulig å stemme PR. fullmakt.

Til nyvalg: Nytt styre – leder trer tilbake, mens resten av styret gjerne gjenvelges.

VELKOMMEN!.

FacebookShare

Nære møter

Nære møter av det astrologiske slaget.

I Astrologisk Forum blad 3-2016 kan vi lese om Nære møter av det astrologiske slaget av Steven Forrest. Det er  henta frå Astrologisk Forum 3-2016 og er oversett av Kjersti Hemma

Nære møter

 

FacebookShare